Horarios de Clase

SEMESTRE AGOSTO 2019 – ENERO 2020 

1ro A - Horarios
1ro B - Horarios
1ro C - Horarios

1ro D - Horarios
1ro E - Horarios
1ro F - Horarios

3ro A - Horarios
3ro B - Horarios
3ro C - Horarios

3ro D - Horarios
3ro E - Horarios
5to A - Horarios
5to B - Horarios
5to C - Horarios
5to D - Horarios
5to E - Horarios